Inn-og utmelding på nett
Inn-og utmelding på nett

Den norske kirke har laget en elektronisk selvbetjeningsløsning der man kan sjekke sin medlemsstatus og eventuelt endre den. Man må logge seg inn slik man gjør til for eksempel nettbank.

 

Nå kan du logge deg inn gjennom id-porten for å sjekke om du står oppført i medlemsregisteret til Den norske kirke.

Mer informasjon finner du på kirken.no24. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Fauske kirkelige fellesråd Powered by Agrando