Ledig stilling som diakon i 100% stilling,
Ledig stilling som diakon i 100% stilling,

med søknadsfrist 12.04.2018

 

Fauske kirkelige fellesråd omfatter Fauske kommune med ca.10 000 innbyggere. Fellesrådsområdet dekker tre sogn, Valnesfjord, Fauske og Sulitjelma. Kirkekontoret ligger på Fauske og har kontorfellesskap med prosten i Salten prosti.

 

 

 

 

 

Vi søker                                                                              

Diakon i 100 % stilling, med ønsket om oppstart snarest. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.

 

Arbeidsoppgaver

 • Diakonen leder og administrerer det diakonale arbeidet i menigheten
 • Nettverksskapende arbeid
 • Delta aktivt i konfirmantarbeid og ungdomsarbeid
 • Oppmuntre, lede og utløse frivillig diakonalt engasjement
 • Knytte kontakt mellom lokalmenigheten og lokalsamfunnet
 • Fungere som vertskaps kompetanse for menigheter i prostiet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i samsvar med tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner fastsatt av kirkemøtet.
 • Også personer med annen relevant erfaring som, pedagogisk, helse og sosialfaglig utdanning kan søke
 • Erfaringer fra diakonalt arbeid
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Personlige Egenskaper

 • Evne til å inspirere og dyktiggjøre frivillige medarbeidere
 • Er god til å kommunisere
 • Har gode evner til samarbeid, selvstendighet og fleksibilitet

  Særskilte krav:
 • Det er krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Stillingen krever biskopens vigsling etter tjenesteordning for diakon.
 • Disponere egen bil med førerkort klasse B.
 • Politiattest (barneomsorgsattest) må framlegges jf Kirkeloven § 29

  Lønns- og arbeidsvilkår:
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende kirkelige tariffer, lover og regler.
 • Det er utarbeidet arbeidsbeskrivelse for stillingen.
 • Kirkelig fellesråd er arbeidsgiver, med kirkevergen som nærmeste overordnede.

 

Utfyllende informasjon finnes på fauskekirken.no. Søknad med referanse og CV sendes innen 12.04.18 til Fauske kirkekontor.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Terje Skogvoll tlf: 91793465

Fauske kirkekontor Storgata 7, 8200 Fauske.

e-post: fellesraad@fauskekirken.no.

 

                                                            24. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Fauske kirkelige fellesråd Powered by Agrando