Festgudstjeneste 15. oktober 2017 kl. 11.00 i Røsvik kirke
Festgudstjeneste 15. oktober 2017 kl. 11.00 i Røsvik kirke

Markering av 500 års jubileet for reformasjonen.

 

 

 

Reformasjonsmarkering i Salten prosti

Førstkommende søndag ønsker vi velkommen til en festpreget gudstjeneste i Røsvik kirke. Vår biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes deltar sammen med alle prestene i Salten prosti for å markere 500 – års jubileet for reformasjonen.

 

Martin Luther

I forbindelse med at det er 500 år siden Martin Luther offentliggjorde sine teser, blir vi innenfor kirka minnet på om at vi er en del av et globalt og økumenisk kirkefellesskap. Og som medlemmer av den norske kirke markerer vi spesielt denne helgen at vi, som er i menighetene i Salten prosti, er blant om lag 70 millioner andre lutheranere verden rundt som i dette året feirer reformasjonsjubileet.

 

Festgudstjeneste i Røsvik kirke

Her i Salten prosti sitt område, som innebærer kirkefellesskapet i Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold og Steigen, så feirer vi sammen en festgudstjeneste i prostiets største kirke, Røsvik kirke. I denne festgudstjenesten deltar alle prestene fra prostiet i markeringen. Og vi gleder oss spesielt til salmesangen, for fra Fauske kommer sangfugler fra Fauske Blandakor og Balaklava, og fra Sørfold deltar korene Foldklang og Sangria. Videre så blir det flotte gamle mekaniske orgelet i kirka i Røsvik forsterket av en blåserrekke med distriktsmusiker Ole Anders Seines i spissen. Kulturskolelærer Ragnhild H. Hansen vil med sin tverrfløyte også følge orgel og piano på noen av de musikalske innslagene. Den musikalske delen av gudstjenesten er forøvrig ledet av vår organist Piotr Repnik. Fra Fauske menighet deltar organist Lisa Ljønes.

 

Temaet for festgudstjenesten.

Luther var mot at folk måtte betale en avlat for sine synder, og han argumenterte mot at noen kunne kjøpe seg fri fra konsekvensene av syndene sine. Hans teser omhandlet at frelsen og nåden er «gratis» Derfor er markeringene i forbindelse med jubileet gitt «ikke til salgs» temaer. Kirka i dag ønsker å være en motkultur til en verden der nesten alt er til salgs og der det meste av det vi omgir oss i det daglige er preget av forbruk og profitt. Temaet for denne søndagen er satt til «Frelsen er ikke til salgs»

 

Deltakelse av barn og unge fra Sørfold

Ungdommer fra konfirmantgruppa i Sørfold vil også delta ved gudstjenesten i Røsvik. Fjorårskonfirmanten Emilie Sofie Eilertsen vil delta med sang.  Elever fra Røsvik skole har arbeidet med tema Martin Luther og har gjengitt i malte bilder det som de har arbeidet med. Disse bildene vil pryde våpenhuset i kirka, og slik får mange anledning til å se hva resultatet av arbeidet deres har gitt. Nordsida oppvekstsenter har også arbeidet med reformasjonstemaet. De har gjennomført et kunstprosjekt ledet av Sissel Horndal. Alle klassetrinnene deltar, og de eldste, 8. – 10. klasse vil delta med digitale bilder, mens de yngre elevene har andre uttrykksformer.

 

Kirkekaffe i rådhussalen på Straumen

Bildene som elevene fra Nordsia oppvekstsenter lager vil bli utstilt på skjermer i foajeen på Rådhuset. Kirkekaffen er flyttet til Rådhuset hvor menighetsrådet i Sørfold sammen med menighetsrådet i Fauske sørger for at det blir servering av mat og kaffe/saft.  Vi venter full rådhussal med deltakere fra våre nærmeste menigheter, blant annet fra Saltdal hvor kirkekontoret har satt opp buss for folk fra menigheten som gjerne vil delta på denne markeringen av Lutherjubileet. I Sørfold blir det også satt opp buss, hvor eldre i sørkommunen får muligheter til skyss til og fra kirka i Røsvik.

 

Alle velkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 22. juli 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Fauske kirkelige fellesråd Powered by Agrando