Myldresamling med kveldsmat 30.oktober 2017
Myldresamling  med kveldsmat 30.oktober 2017

på Fauske menighetssenter

 

 

 

Myldresamlingen er et tilbud til småbarnsforeldre med barn fra null til tre år. Familiene med små barn som tilhører menigheten får en invitasjon, men alle er velkommen. Høstens samling med totalt 74 deltakere med smått og stort var svært vellykket.

Pr. dags dato har vi to slike samlinger i året, men vi har ett ønske om å utvide tilbudet. Hvis du har lyst til å være med som frivillig feks for å lage kveldsmat, kan du ta kontakt med oss på kirkekontoret.

 

Foto: Victoria Finstad, Saltenposten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20. august 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Fauske kirkelige fellesråd Powered by Agrando