Påmelding til fast givertjeneste
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må fylles ut.
Angi fødselsdato, slik at vi kan rapportere til skatteetaten.
Du vil da automatisk få 28% skattefradrag for gaven.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
f.dato: (dd.mm.åååå)
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Mobil:
Tlf:
E-post:
Skriv inn E-post på nytt:
Angi beløpet du ønsker å gi hver gang.
Velg hvilken menighet du ønsker å gi bidrag til.
Kryss av for hvor ofte du ønsker å gi

20. oktober 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Fauske kirkelige fellesråd Powered by Agrando