Trosopplærings - abonnement - Den norske kirke


Logg inn gjennom ID-porten for Min side. På Min side kan du blant annet se eller endre medlemskapet ditt, og  du kan velge om du ønsker å motta informasjon om arrangementer for barna dine.

Foto: Bo Mathisen/Kirkerådet.

Min side – Medlemskap i Den norske kirke

Logg inn gjennom ID-porten for Min side. På Min side kan du blant annet se eller endre medlemskapet ditt, og du kan velge om du ønsker å motta informasjon om arrangementer for barna dine.

På kirken.no/minside kan man registrere seg som trosopplæringsabonnenter og motta trosopplæringstilbud tilpasset sine barns alder. Dette imøtekommer et ønske fra flere ikke-medlemmer som ønsker å motta trosopplæringstilbud fra Den norske kirke til sine barn.

Tilbake