Kontaktinformasjon


Fauske kirkelige fellesråd

Adresse: Storgata 7, 8200 Fauske
Telefon:
75 60 45 10
Epost:
 fellesraad@fauskekirken.no

Diakoniarbeider

Aina Bok-Ja Paulsen

75604525

93405033

Send e-post

Kantor

Ralph Edward Creedy

91539969

91539969

Send e-post

Kateket

Ragnhild Helin

75604519

92131232

Send e-post

Kirkegårdsarbeider

Erland Lennert

97461796

Send e-post

Kirkegårdsarbeider/kirketjener

Raymond Hanssen

95112109

Send e-post

Kirkegårdsarbeider/kirketjener

Kjell Basse Lund

90625700

90625700

Send e-post

Kirkemusiker

Lisa Ljønes

75604523

93463265

Send e-post

Kirkeverge

Terje Skogvoll

75604513

91793465

Send e-post

Prost i Salten prosti

Gunnar Bråthen

75604514

48000262

Send e-post

Prostesekretær/Konsulent

Judith Thowsen Sande

75604516

90653430

Send e-post

Prostiprest

Marit Høie

75604520

95902655

Send e-post

Sekretær

Marit Helene Johansen

75604510

97530029

Send e-post

Sokneprest

Dirk Torsvik Gieselmann

75604517

97567789

Send e-post

Sokneprest

Arnt Håkon Nordkil

75604515

+4795137091

Send e-post

Trosopplæringsmedarbeider

Kristin Urskog Lundbakk

99165928

Send e-post