Biskopens juleandakt 2021


Altertavlen i Grønning kirke, i Hadsel, Vesterålen, der motivet viser Jesu fødsel. Altertavlen er malt av Alf Jensen og en kopi av altertavlen i Jakob kirke i Oslo. Orginalen er malt av Eilif Nilsen.
Foto Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.

 

I juleevangeliet hos evangelisten Lukas står det et lite vers som jeg gjerne vil hilse dere med denne jula. Alle som kommer til kirken denne julaften får høre disse ordene – og i år kan vi forhåpentligvis sitte tett i kirkebenkene og oppleve juleevangeliet sammen. Det står i Lukas 2:12 «Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe».

Sentrum i den kristne tro er et lite barn. Hvis ikke barnet er der, er det ingen kristendom.

Dette lille barnet, Jesus, bringer på en forunderlig måte Gud inn i vår verden. Vi tror på en Gud som lå svøpt i en krybbe, som var en av sin samtids barn, som virkelig var et menneske.

Det er ingen som er redd for et lite barn. Når Gud er et lite barn, trenger vi aldri være redd for Gud.

Et lite barn er et uttrykk for kjærlighet. Foreldre blir blanke i øynene når de ser barnet sitt. Hyrdene ble fulle av ærefrykt – nå var Guds kjærlighet kommet til dem. Den Gud som ligger svøpt i en krybbe er en kjærlighetens Gud. Hele sitt liv.

Et lite barn bærer håpet i seg. Fremtiden. Det nye. Slik var det også med barnet Jesus. Bare i enda større grad: Han bragte med seg håpet om Guds nærvær i verden, – om at «verden var aldri helt forlatt, en stjerne skinner i natt». Jesu samtid var en vanskelig tid. Vår tid er også krevende for mange. Fattigdom, urettferdighet, en jord som gråter fordi man har drevet rovdrift på den. Det er lett å miste håpet.

Barnet i krybben, Jesus – gir verden håp. Det er alltid kjærlighet å gi, rettferdighet å kjempe for, fellesskap å formidle. Gud er her.

Det lille barnet i krybben er også representativt for alle verdens barn. På en særlig måte skal jula gi oss fornyet kall for å kjempe barnas kamp i verden. Overgrep, krig, ensomhet og fattigdom.

Jesus var et barn. Vår tros sentrum er et barn. Derfor kan vi aldri være likegyldige for hvordan barna i verden har det.

Å Jesus, du barnlill, / deg lenges jeg så til! / Kom, trøst meg allesinne, / tred inn om her er smått, / la meg deg se og finne, / å, da har jeg det godt! / Drag meg etter deg!

Velsignet jul med barnet i krybben i sentrum.

Vennlig hilsen biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

 

Altertavlen i Grønning kirke, i Hadsel, Vesterålen, der motivet viser Jesu fødsel. Altertavlen er malt av Alf Jensen og en kopi av altertavlen i Jakob kirke i Oslo. Orginalen er malt av Eilif Nilsen.
Foto Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.