Kirkevalget 2023 - Kirken.no


Det skal avholdes menighetsmøte i forbindelse med Kirkevalg 2023 etter gudstjenesten i Fauske kirke den 5. februar klokken 11.00.

 

 

Kirkevalget 2023. Vil du ha et godt råd?

Foto: Sveinung Bråthen

Menighetsmøtet skal høres og gi sin uttalelse i forhold til følgende sak:

 1. Antall medlemmer og varamedlemmer i hvert sokn.

Sak: Reduksjon av antall medlemmer i Fauske menighetsråd fra 8 til 6 medlemmer.

 

Engasjér deg i kirken der du bor. Still til valg! På kirken.no finner du mer informasjon.


 

Hva gjør menighetsrådet?

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor.

Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning. Bli med!

 

Derfor bør du stille til valg til menighetsrådet

Det er mange grunner til å stille til valg til menighetsrådet. Her er ti av dem. Som representant i menighetsrådet vil du få mulighet til å:

 1. bruke dine talenter 
 2. få nye relasjoner i nærmiljøet
 3. jobbe sammen med andre – for andre
 4. være med på å formidle kristen tro
 5. dele og diskutere dine standpunkt med andre
 6. sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
 7. legge til rette for at kirken blir en viktig kulturarena
 8. bidra til at kirken er åpen for alle
 9. gjøre lokalmiljøet ditt bedre
 10. bli bedre kjent med deg selv

Stemme ved kirkevalget

Neste kirkevalg er 10. og 11. september 2023. Bruk din stemme i forhåndsvalget (digitalt eller fysisk) eller på valgdagen.

Tilbake