Fauske kirkelige fellesråd


Nytt fellesråd fra 1. desember 2023.

Fauske kirkelige fellesråd

Leder: Berit Johansen

Nestleder: Karl Gunnar Strøm

Kjell Basse Lund

Endre Einar Nystad

Tove Sofie Risbøl Hansen

Eva Kristiansen

Raymond Osbakk

 

prost Sven Becker

kommunens representant, Karl Gunnar Strøm

Administrasjonsutvalg: 
Medlemmer: 
Ansatte representanter: Raymond Hanssen, Aina Paulsen

Tilbake