Alle rettigheter 2020 Fauske kirkelige fellesråd

Huskeliste før konfirmasjon


 

Huskeliste før konfirmasjonen, mer informasjon kan du finne på kirken.no

 

 • Hvis åttendeklassingen ikke har fått informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke, ta kontakt med det lokale menighetskontoret eller sjekk menighetens hjemmeside.
 • Den som er døpt finner tar med dåpsattesten når det er innskrivning/påmelding.
 • Det er fint med en samtale i familien om det å bli konfirmert og hva den kommende konfirmanten selv tenker om dette.
 • Hvis det er behov for tilrettelagt undervisning, meld dette til prest/ansvarlig for konfirmanttiden med en gang.
 • Hvis opplegget for konfirmasjonstiden, inklusive leirer og week-ender, er så kostbart at det kan hindre den unge fra å være med på noen av aktiviteten, ta dette opp med prest/ansvarlig for konfirmasjonstiden. I mange menigheter og kommuner finnes det støtteordninger.
 • Gå nøye gjennom opplegget for konfirmasjonstiden og se etter at det ikke kolliderer med ferier og fritidsaktiviteter. Snakk med prest/ansvarlig i menigheten hvis det er vanskelig å møte på alle samlingene.
 • Hvis det er flere konfirmasjonssøndager og den ene av disse prioriteres, bør dette meldes til menighetskontoret så raskt som mulig.
 • Vær med på samlinger for foreldre/foresatte, kom sammen med konfirmanten til gudstjenester og følge med i lærestoff og aktiviteter. Sørg for at eventuell konfirmantbok og andre hjelpemidler tas med på konfirmantsamlingene.
 • Før den konkrete planleggingen begynner, ta en felles samtale om størrelse og innhold ut fra familietradisjoner, konfirmantens ønsker, forvalteransvaret og hva som gir den gode fellesskapsopplevelsen.
 • Gi beskjed til fadderne i god til før selve konfirmasjonsdagen.

Sjekkliste for konfirmasjonsdagen
 

 • Et par dager før konfirmasjonen kan det være lurt å ta en siste sjekk på klærne som skal brukes.
 • Hvis konfirmanten skal møte tidligere enn familien, må nødvendig transport være avtalt. Det kan være lurt å bruke noen utenom den nærmeste familie.
 • Vær oppmerksom på at i noen menigheter vil det være begrenset plass til gjester i kirken.
 • Det beste er å komme sammen til kirken i så god tid at alle får de plassene de ønsker. I kirken kan det være godt å sitte sammen med noen man kjenne, men det kan være vanskelig å holde av plasser til gjester som kommer akkurat når gudstjenesten skal begynne.
 • Ved konfirmasjonsgudstjenesten er det takkeoffer, ofte til menighetens eget ungdomsarbeid. Husk å ta med kontanter til denne gudstjenesten.
 • Hvis det er restriksjoner på fotografering og filming under gudstjenesten, må alle få beskjed om dette. Det kan være lurt å avtale med prest/ansvarlig for konfirmasjonen på forhånd hvis det er ønskelig med spesielle bilder etter gudstjenesten.
 • Hvis det er tradisjon at foreldre/faddere reiser seg når den enkelte blir bedt for, må også fadderne få beskjed om dette før gudstjenesten.
 • Kanskje har prest eller andre som har ordet under gudstjenesten noen gode poeng som kan flettes inn i talene senere på dagen.
 • Hvis være tillater det, er kirkebakken et godt møtested, ikke minst for tilreisende som kan treffe andre de ikke har sett på mange år.
 • Kanskje ønsker foreldre/foresatte/faddere å takke prest/ansvarlig for konfirmasjonstiden. Det kan være greit å gjøre det på selve konfirmasjonsdagen.