Langfredag i Fauske kirke


Som et ledd i kirkens jubileumsår presenteres også to kunstnere, Gjertrud Jensen og Siri S. Opli.

Som et ledd i kirkens jubileumsår presenteres to av kunstnere nå på Langfredag. (det er i alt 25 kunstnere som ønsker å bidra utover året)


Første par ut er forfatter Gjertrud Jensen, hun har skrevet en nydelig tekst basert på Jesu lidelse på korset. Teksten vil bli lest opp av illustratør Siri S. Opli. Det er satt opp en installasjon bak i kirkerommet som består at teksten av Gertrud og illustrasjon av Siri satt i en ramme, tornekvister, et lys og bibelen oppslått på bibelteksten. Installasjonen skal stå i kirka gjennom hele påsken.  

Tilbake