Alle rettigheter 2020 Fauske kirkelige fellesråd

Smittevernveileder for Den norske kirke - oppdatert 6. november


Fra 9. november er det satt et tak på 50 deltakere for arrangementer i kirkene, med forutsetning av at avstanden på en meter overholdes.

 
Smittevernveileder for Den norske kirke - oppdatert 6. november
Smittevernveilederen for Den norske kirke er utarbeidet av Kirkerådet og KA sammen med Bispemøtet og Norges kirkevergelag. Kirkerådet følger utviklingen i pandemien, og vil vurdere ytterligere oppdateringer utover høsten dersom det skulle bli behov.

Dåp
Kirken ønsker å strekke seg langt for å gjennomføre kirkelige handlinger, som for eksempel dåp. Det er åpnet for en dåp i vanlige gudstjenester, i tillegg er det mulighet til å avtale egne dåpsgudstjenester.

Begravelser

Begravelser vil fortsatt kunne gjennomføres på en verdig måte. Vi forholder oss til restriksjoner gitt av myndighetene. Dette innebærer noen føringer: 

Begrenset antall deltakere 
Det er naturlig for mange å delta i en begravelse. Det er strengt nødvendig å begrense deltakelse til kun de nærmeste. Vi følger råd fra sentrale myndigheter ang. antall deltakere på arrangementer. I
utgangspunktet settes det et tak på 50 deltagere  for kirkene i Fauske.  Du kan vise medfølelse og respekt uten å være tilstede i begravelsen, for eksempel ved å ringe eller sende en sms. 

Avstå fra fysisk kontakt 
I en begravelse har det til nå vært naturlig å håndhilse og gi en klem, nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt.  Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer. 

Holde avstand  
Benytt annen hver stolrad, og annen hver stol så langt det lar seg gjøre. Hold også avstand utendørs. 

Respektere avvisning 
Ettersom det er satt begrensninger på antall deltakere, vil du kunne oppleve å bli avvist i døren dersom det aktuelle antallet er nådd. Vi ber om forståelse for dette. 

 

Vi vil være tilgjengelig på tlf 75604510.